تحویل دیگ بخار ۴ تن شرکت کیمیا مرغ میاندوآب

 

 

 

یک دستگاه دیگ بخار به ظرفیت ۴ تن در ساعت به همراه تجهیزات جانبی با مشعل دو گانه سوز تحویل شرکت کیمیا مرغ میاندوآب گردید. تصاویر دیگ و بارگیری را مشاهده می فرمایید.