صادرات آبگرمکن برقی ایستاده و دیواری به عراق

enEnglish

 

شرکت آذر استیل فن آوران صادرات آبگرمکن برقی ایستاده و دیواری به کشور عراق را

پس از کسب مجوز استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران و شروع تحقیقات

بازاریابی در کشور عراق و یافتن بازار هدف و مذاکره و رایزنی با مشتریان از سال ۱۳۸۸

شروع نموده است.