گواهی تایید معیار مصرف انرژی دیگ بخار

گواهی تایید معیار مصرف انرژی دیگ بخار

گواهی تایید معیار مصرف انرژی دیگ بخار

یگ های بخار شرکت استیل فن آوران زاگرس توسط شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو تبریز که تنها دارنده گواهینامه تایید صلاحیت بازرسی انرژی دیگ های بخار از اداره استاندارد می باشد مورد بازرسی انرژی قرار گرفت و موفق به دریافت گواهینامه راندمان بویلر با برچسب انرژی A گردید.
در این آزمایش ۴ دستگاه دیگ بخار با ظرفیت های ۱۵۰ کیلوگرم در ساعت به صورت عمودی ، ۵۰۰ کیلوگرم در ساعت به صورت افقی ، ۴ تن در ساعت و ۱۰ تن در ساعت مورد بررسی قرار گرفته و پس از محاسبه میزان گاز مصرفی و مقدار آب تبدیلی به بخار در واحد زمان و دمای خروجی از اگزوز راندمان بویلر ها محاسبه گردید.
کلیه بویلر ها دارای راندمان بالای ۸۴% بوده که مطابق استاندارد موفق به دریافت برچسب انرژی A گردید. تصاویر نتایج آزمایش و گواهینامه ها در زیر قابل مشاهده می باشد

☎️ : ۰۴۴۳۲۲۵۲۷۹۱-۰۴۴۳۲۲۵۲۷۹۲
📲 : ۰۹۱۲۰۱۲۱۰۹۳
http://www.zagrosmachine.ir