گواهی تایید معیار مصرف انرژی دیگ بخار

گواهی تایید معیار مصرف انرژی دیگ بخار

آذر استیل فن آوران گواهینامه ها 19 سپتامبر 2020
گواهی تایید معیار مصرف انرژی دیگ بخار یگ های بخار شرکت استیل فن آوران زاگرس توسط شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو تبریز که تنها دارنده گواهینامه تایید صلاحیت بازرسی انرژی دیگ های بخار از اداره استاندارد می باشد مورد بازرسی انرژی قرار گرفت و موفق به دریافت گواهینامه راندمان بویلر با برچسب انرژی A گردید. […]
پروانه بهره برداری وزارت صمت

پروانه بهره برداری وزارت صمت

آذر استیل فن آوران گواهینامه ها 19 سپتامبر 2020
پروانه بهره برداری وزارت صنعت معدن تجارت مربوط به کارخانه
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری دیگ آبگرم

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری دیگ آبگرم

آذر استیل فن آوران گواهینامه ها 19 سپتامبر 2020
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری مربط انواع دیگ آبگرم ادامه مطلب …
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری مربوط به دیگ بخار

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری مربوط به دیگ بخار

diba-admin گواهینامه ها 19 دسامبر 2017
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری مربوط به دیگ بخار ادامه مطلب …