بویلر چیست ؟

آذر استیل فن آوران articles 10 Jan 2018
بویلر یا همان دیگ یک مخزن تحت فشار است که سیال در آن ( معمولاً آب) توسط گرمای ناشی از احتراق سوخت گرم شده و یا به نقطه جوش خود می رسد. بویلرها معمولاً برای تولید بخار ( بویلر بخار ) و آبگرم ( بویلر آبگرم ) ساخته شده و بخار یا آب گرم خروجی […]